You are currently viewing Co to jest spot reklamowy?

Co to jest spot reklamowy?

  • Post category:blog

Reklama dźwignią handlu – nie bez powodu praktycznie każda firma pragnąca rozgłosu i lepszej rozpoznawalności wśród potencjalnych klientów przeznacza część swojego firmowego budżetu na działania reklamowe i promocyjne. W ten sposób może zaprezentować siebie jako odpowiedzialną, renomowaną markę oraz przedstawić swoją ofertę produktów i usług, skupiając się na ich zaletach i wyjątkowości. Jedną z form zaistnienia w świadomości swojej grupy odbiorców jest tworzenie materiałów wideo lub dźwiękowych, rozpowszechnianych następnie w takich środkach masowego przekazu, jak telewizja i radio. Co to jest spot reklamowy – definicja

Powszechnie znaną i wykorzystywaną w promocji firmy, marki, produktów lub usług formą zaprezentowania się jest spot reklamowy, który w zależności od środków finansowych i obszerności komunikatu tworzy spójny i bardzo treściwy przekaz o długości od 15 do 60 sekund. Zarówno widz, jak i słuchacz nie musi angażować się w odbiór kierowanego do niego przekazu. Zadaniem takiego komunikatu jest zainteresowanie odbiorcy jego treścią, wzbudzenie w nim potrzeby skorzystania z oferty, zwiększanie świadomości na temat marki w celu budowy pozytywnego wizerunku firmy lub zachęcenie do podjęcia określonego działania.

Forma promocji w postaci spotu reklamowego trafia jednocześnie do szerokiego grona odbiorców korzystającego z danego medium przekazu. Z kolei możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych sprawiają, że przekaz jest nie tylko przyjemny w odbiorze, ale i zapada w pamięć, oddziałując na jego odbiorców jeszcze przez jakiś czas po zapoznaniu się z jego treścią.

Historia spotów reklamowych – jakie były ich początki?

Pierwsze spoty reklamowe w Polsce zostały wyemitowane w 1956 roku. To właśnie wtedy na łamach Telewizji Polskiej pojawiły się pierwsze materiały promocyjne wideo, których emisja wynosiła kwadrans na tydzień. Zarówno wzrost sprzedaży, zainteresowanie tą formą przekazu promocyjnego, jak i rosnąca liczba odbiorników w prywatnych domach i mieszkaniach sprawiła, że doszło do znacznej, dynamicznej popularyzacji reklamy telewizyjnej. Kolejno pierwsze spoty zaczęły pojawiać się w radiu, wykorzystując tym samym znaczną liczbę odbiorników, dzięki czemu stało się możliwym szybkie docieranie do potencjalnych klientów na dużą skalę.

Co to jest ten spot?

Fraza “spot reklamowy” jest synonimem, alternatywną nazwą dla materiałów wideo i materiałów dźwiękowych, które mają na celu zachęcanie do określonego działania. O ile drugi człon wspomnianej frazy jest jasny i zrozumiały, tak pierwszy wymaga pewnego wyjaśnienia.

Co to jest spot? To słowo z języka angielskiego, które w zależności od kontekstu tłumaczy się jako “kropka” lub “zauważyć”. Jak odnosi się to do definicji spotu reklamowego? Otóż spot reklamowy powinien być zwięzły, krótki, ale też treściwy i chwytliwy. Czas na promocję przeznaczony na jeden spot to zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, dlatego powinien natychmiast zainteresować, zwrócić uwagę i zaangażować odbiorcę. Powinien zatem być zauważalny, rzucający się w oczy i zapadający w pamięć.

Spot reklamowy – jaką pełni rolę?

Przygotowanie spotu reklamowego nie należy do najprostszych zadań. Im rzetelniej podejdzie się do kwestii jego wykonania, tym lepsze efekty można uzyskać z jego emisji. Jakie są jednak główne zadania spotu reklamowego?

Intrygowanie przekazem, czyli spot, który się wyróżnia

W pierwszej kolejności powinien przykuwać uwagę, pozostawać na długo w pamięci odbiorcy – zarówno świadomie, jak i w podświadomości grupy docelowej, do której jest kierowany. Należy pamiętać o tym, iż popularność spotów reklamowych jest tak duża, że każdego dnia człowiek jest wręcz zarzucany wieloma tysiącami informacji, przez co czujność na odbiór komunikatu jest mocno obniżona, odbiorca jest rozkojarzony i nie przyswaja kierowanych w jego stronę wiadomości w sposób, na jakim zależy reklamodawcy. Dlatego jasny, zrozumiały, ale i być może szokujący, dowcipny, intrygujący spot ma większe szanse na rozpoznawalność, aniżeli nudne reklamy bez fabuły, skupiające się wyłącznie na promocji produktu / usługi.

Wartość, którą warto podzielić się z innymi

Im bardziej interesujący przekaz utożsamiany z odbiorcami, ich potrzebami, ale i wzbudzający pozytywne emocje, tym większe prawdopodobieństwo, że zauważony w Internecie lub na portalach społecznościowych spot reklamowy zostanie udostępniony dalej. Materiał musi wzbudzać zainteresowanie przedmiotem promocji i w ciekawy sposób przedstawiać jego wartość.

Renoma firmy w oparciu o jej wizerunek

Spoty reklamowe muszą zachęcać do skorzystania z oferty, wskazując jednocześnie na wartość marki, budując jej pozytywny wizerunek i wzbudzać zaufanie. Od tego, jak firma jest postrzegana przez klientów, może zależeć jej renoma i prestiż.

Ograniczenie oferty sposobem na wzbudzanie potrzeb u odbiorcy

Przedstawienie produktu / usługi jako unikalnej, niepowtarzalnej oferty, która wyróżnia się na tle konkurencji, a co więcej – jest ograniczona w czasie lub ilości, to również rola spotu reklamowego, który ma stworzyć wrażenie rozchwytywalności marki i jej powszechnej rozpoznawalności.

Czym charakteryzuje się dobry spot reklamowy?

Jakie cechy sprawiają, że spot reklamowy już po pierwszej emisji staje się rozpoznawalny, przyczynia się do zwiększenia świadomości marki wśród jej potencjalnych klientów, a co najważniejsze – jest inwestycją, która zwraca się w rosnącej sprzedaży? Produkcja spotów reklamowych to proces, który powinien zostać poprzedzony szeroko rozumianym, rzetelnym przygotowaniem, co pozwoli osiągnąć zamierzone cele sprzedażowe i planowane zyski.

Cel – korzyści z produkcji spotu reklamowego

W pierwszej kolejności należy jasno i klarownie określić cel przyszłego spotu. Dlaczego ma on powstać? Co Ty masz na nim zyskać? Jakie korzyści z jego obejrzenia osiągnię klient? Czy chodzi o korzyści finansowe, czy zwiększenie rozpoznawalności marki lub budowanie jej pozytywnego wizerunku jako firmy odpowiedzialnej społecznie? W zależności od celu cały scenariusz spotu i jego charakter może się diametralnie od siebie różnić.

Jasno określona grupa docelowa przekazu reklamowego

Po określeniu celu dobrym pomysłem jest ustalenie grupy odbiorców, zastanowienie się nad tym, co może wpływać na zachęcenie jej do podjęcia określonego działania na rzecz firmy. Należy zatem zadbać o graficzną formę spotu, wykorzystując w tym celu zdobycze technologiczne i cyfrowe oraz podejść do tematu nieszablonowo, co zwiększa skuteczność reklamy, wpływa na jej odbiorców  emocjonalnie, pozwala im utożsamić się z treścią spotu, a wszystkie istotne informacje są przekazywane w prosty sposób z wykorzystaniem zrozumiałego języka komunikacji dla danej grupy docelowej. 

Budowanie wizerunku eksperta

Im szersza grupa docelowa, tym prostszy powinien być wykorzystany w kampanii reklamowej język. Jeśli natomiast reklama kierowana jest do węższej grupy odbiorców, warto posłużyć się językiem branżowym, być może i żargonem stosowanym w danej grupie zawodowej, dzięki czemu spot przybierze bardziej prestiżową formę i zaprezentuje markę jako eksperta w danej dziedzinie.

Bez względu na wyżej wymienione kwestie, w żadnym spocie reklamowym nie powinno zabraknąć kreatywności, dzięki której realizacja będzie oryginalna, a tym samym zapadnie w pamięci i przyciągnie uwagę grupy docelowej, do której kierowany jest dany komunikat.

Jak trafić do adresatów spotów reklamowych?

Miejsce publikacji spotu reklamowego jest w dużej mierze uzależnione od jego parametrów technicznych, ale i środka przekazu, z którego określona grupa docelowa korzysta najczęściej. Od wyboru miejsca publikacji będzie zatem zależeć jego popularność, wielkość grupy docelowej, której zostanie on wyemitowany, a tym samym jego efektywność przekładająca się na planowane zyski i korzyści wynikające z założonych celów firmowych. Im większa trafność w dopasowanie kanału emisji do grupy docelowej, tym lepsze efekty z prowadzonych działań reklamowych.

Emisja spotu reklamowego w telewizji

Spoty reklamowe są najczęściej emitowane w telewizji – jest to uwarunkowane tym, iż obecnie w praktycznie każdym domu, mieszkaniu, ale i w lokalach usługowych i komercyjnych znajdują się odbiorniki z dostępem do kanałów telewizyjnych, które za odpowiednią opłatą udostępniają interesantom czas antenowy na przedstawienie swojej oferty. Średni czas, jaki spędza się przed telewizorem to niemal 4,5 godziny. Biorąc pod uwagę, iż do telewizji dostęp ma każda grupa wiekowa, zasięg emisji reklamy jest wysoki i trafi do interesantów w każdym wieku.

Spot reklamowy w radiu

Drugim kanałem emitowania spotów reklamowych jest radio – towarzyszy ono na co dzień zarówno osobom starszym, jak i młodszej populacji w drodze do pracy, na zakupy itp. Z radia korzystają zawodowi kierowcy, spędzający za kółkiem wiele godzin każdego dnia. Radio to medium, do którego dostęp można mieć zarówno za pośrednictwem klasycznych odbiorników, jak i online – w telefonie, laptopie, tablecie. Średni czas spędzony na słuchaniu radia jest porównywalny do tego przed telewizorem i waha się w przedziale 4 – 5 godzin dziennie.

Inne kanały służące do emitowania spotów reklamowych

Emitowanie spotów reklamowych jest możliwe również za pośrednictwem bardziej nowoczesnych form, do jakich zaliczają się media społecznościowe i sieć Internet. Reklamy w formie wideo najczęściej pojawiają się w popularnych serwisach, do których zalicza się YouTube, TikTok i Instagram. Ze spotami reklamowymi można również spotkać się na Facebooku, w sieci reklamowej znanej na całym świecie wyszukiwarki Google, ale i w innych popularnych portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn i Twitter. Ze względu na znaczące zainteresowanie i wzrost popularności krótkich materiałów wideo, które skutecznie wypierają treści dźwiękowe i reklamy tekstowe, social media dynamicznie rozwijają się w kierunku krótkich treści filmowych, w które bardzo łatwo wpleść spoty reklamowe.

Jakie korzyści wynikają z publikacji spotów reklamowych?

Co można zyskać na publikacji spotu reklamowego? Jeśli cały materiał zostanie starannie i rzetelnie przemyślany, a następnie opracowany, po jego emisji w trafnie dobranym medium można zacząć czerpać korzyści i benefity, które dla inwestorów stanowią priorytet w prowadzonej działalności biznesowej. O jakich korzyściach mowa?

  • zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat istnienia danej firmy / marki oraz jej produktów / usług
  • wzrost prestiżu i renomy przedsiębiorstwa, co przekłada się na decyzje zakupowe klientów
  • możliwość trafienia do grupy docelowej, ale i do innych potencjalnych odbiorców, co może się przyczynić do poszerzenia się istniejącej grupy lub możliwość kierowania przekazu reklamowego do kolejnej
  • budowa wizerunku firmy jako dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa odnoszącego sukcesy w trakcie realizacji swojej strategii biznesowej

Nakręcenie spotu reklamowego – z jakim kosztem trzeba się liczyć?

Ciężko wskazać konkretne widełki cenowe pojedynczej reklamy. Oszacowanie kosztów to kwestia mocno indywidualna, uzależniona od wielu czynników, które mają wpływ na nakręcenie skutecznego spotu reklamowego. Do kwestii, które trzeba uwzględnić w budżecie, należy między innymi czas poświęcony na zrealizowanie spotu, a także ilość pracy, jaką trzeba włożyć, by finalny rezultat spełniał oczekiwania reklamodawcy.

Technologia i możliwości sprzętowe

Z pewnością na koszt spotu reklamowego wpływa rodzaj zastosowanych w jego produkcji technologii i sprzętu. Im bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne i cyfrowe, tym większą kwotę należy uwzględnić w budżecie na spot reklamowy. W grę wchodzi również oprogramowanie – nie tylko do stworzenia materiału, ale i jego montażu, również z uwzględnieniem efektów specjalnych.

Liczba osób pracujących na rzecz produkcji spotu reklamowego

Następną kwestią, o której nie można zapominać, jest liczba osób pracujących przy danej produkcji. To nie tylko filmowcy, montażyści, producenci, ale często osoby odpowiedzialne za napisanie scenariusza, marketingowcy, wypożyczalnie kostiumów, skorzystanie z usług zespołów artystycznych, aktorów, ale i gwiazd i popularnych osobistości, których celem jest zwiększenie zaufania do reklamowanej marki i wiarygodności jej oferty, pod czym podpisują się własnym nazwiskiem.

Czas na produkcję spotu

W kosztorysie należy ponadto uwzględnić czas przygotowywanego spotu, a tym samym wynajem pomieszczeń dla całej ekipy nagraniowej oraz miejsca do budowy scenerii, czy uzyskanie zezwoleń na tworzenie produkcji w miejscu publicznym. Spot reklamowy może powstać na sztucznie wykreowanej scenie w studio, ale i w terenie – na plaży, w miejskiej przestrzeni, na luksusowym jachcie itd.

Finansowa rezerwa

W trakcie kręcenia spotu reklamowego mogą pojawić się dodatkowe koszty, nieprzewidziane wydatki, dlatego warto na przygotowanie materiału zarezerwować większą kwotę.

Czas antenowy / powierzchnia reklamowa

Należy ponadto pamiętać o wykupieniu czasu antenowego/ powierzchni reklamowej na zaprezentowanie spotu swoim potencjalnym klientom. 

Wybór domu mediowego

Jak przebiega produkcja spotu reklamowego?

Aby ułatwić sobie pracę nad przygotowaniem spotu reklamowego, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad celem, jaki chce się osiągnąć poprzez wyemitowanie materiału w telewizji, radiu czy za pośrednictwem Internetu. To właśnie wokół celu będą skupiać się wszystkie działania związane z powstawaniem spotu.

Wybór domu produkcyjnego

Posiadając pewien zarys pomysłu, kolejnym krokiem powinno być zwrócenie się do agencji reklamowej, która po dokładniejszym wywiadzie z reklamodawcą pomoże lepiej doprecyzować budżet na spot, a po podpisaniu umowy zajmie się przygotowaniem scenariusza, jak i kolejnych etapów jego realizacji. Doświadczone agencje bardzo często współpracują z firmami w pokrewnych branżach, dzięki czemu mają dostęp do sieci kontaktów niezbędnych w sprawnej produkcji spotów reklamowych.

Wybór kanałów emisji reklamy

Gotowy spot nie ma wartości samej w sobie, jeśli jego emisja odbywa się w mało znaczących mediach bądź w źle dobranym miejscu na wyświetlanie reklamy. Im lepsza znajomość grupy docelowej, do której kierowany jest spot, tym prostszy będzie wybór kanałów emisji materiału, a tym samym dotarcie do jak największej liczby osób należących do potencjalnych odbiorców.

Profesjonalna obsługa agencji reklamowej

Korzystając z usług agencji reklamowej warto postawić na taką, która pozostaje z klientem w stałym kontakcie, rzetelnie wywiązuje się z deadlinów, ma doświadczenie w branży i dynamicznie się rozwija, dzięki czemu nadąża za trendami w świecie mediów i reklamy. Agencja / studio powinno mieć możliwość zaprezentowania portfolio dotychczas wykonanych realizacji, również postprodukcji, czym udowodni swoje know-how i gotowość do realizacji profesjonalnych spotów reklamowych.

Jak wybrać dom produkcyjny?

Decydując się na współpracę z domem produkcyjnym warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie, stosowany w realizacjach sprzęt, ale i portfolio, szczególnie nawiązujące swoim charakterem do branży reklamodawcy. Liczy się kreatywność, oryginalność, umiejętność dotarcia do odbiorców z komunikatem, jaki ma przekazywać spot reklamowy. Przykład istotnych cech, jakimi powinien charakteryzować się dom produkcyjny, to:

  • doświadczenie i know-how oparte na rozbudowanym portfolio
  • obsługa w zakresie filmów promocyjnych, wizerunkowych, reklamowych
  • zaplecze technologiczne (sprzęt, oprogramowanie, akcesoria umożliwiające realizację zamierzonych celów reklamowych)
  • podejście do Klienta
  • terminowość, rzetelność, stały kontakt z kontrahentem

Emisja spotu reklamowego – na co należy zwrócić uwagę?

Czynniki, które mogą mieć wpływ na powodzenie emitowanego spotu reklamowego, to chociażby częstotliwość jego pojawiania się w danym kanale promocji. Im częściej reklama pojawia się na ekranie telewizora, w radiu, w mediach społecznościowych, tym bardziej zapadnie odbiorcom w pamięć. Częstotliwość emisji jest również synonimem sporego budżetu przeznaczonego na jego powstanie i prezentowanie w mediach, co świadczy o dynamice rozwoju marki i budzi skojarzenia z jej powodzeniem w świecie biznesu.

Hasło reklamowe

W reklamach bardzo często pojawiają się chwytliwe teksty / slogany / hasła, które wpadają w pamięć, kojarzone są z daną firmą, lecz znajdują zastosowanie w codziennym życiu. Ich powtarzanie, stosowanie w codziennych rozmowach w kontekście spotu nie tylko wzbudza pozytywne emocje, ale i skojarzenia z autorem hasła i towarzyszącej mu reklamy.

Wartości istotne dla odbiorcy

W spotach liczy się fabuła, nawiązanie do ważnych dla grupy docelowej wartości, które są istotne w codziennym życiu społeczeństwa. Utożsamianie się ze wspomnianymi wartościami i współdzielenie ich z odbiorcą reklamy dodatkowo przybliża potencjalnego klienta do działania, na którym zależy reklamodawcy.

Podkład dźwiękowy w spocie reklamowym

W reklamie liczy się tło – nie tylko graficzne bądź jego starannie opracowana sceneria, ale i pojawiające się w nim dźwięki, odgłosy i podkład muzyczny. Ten aspekt wprowadzi odbiorców w oczekiwany przez reklamodawcę stan emocjonalny, nada reklamie odpowiedni ton i zwiększy zainteresowanie marką.

Rzetelnie zaplanowany spot reklamowy od A do Z pozwoli przedsiębiorstwu osiągnąć zaplanowane przez firmę cele, dzięki czemu przez reklamodawcę będzie on postrzegany nie jako dodatkowy koszt wliczony w budżet przedsiębiorstwa, ale opłacalna w dłuższej perspektywie czasu inwestycja.