You are currently viewing Film reklamowy – jak nakręcić skuteczny spot reklamowy?

Film reklamowy – jak nakręcić skuteczny spot reklamowy?

  • Post category:blog

Wszelkie działania marketingowe mają prowadzić do zwiększenia zainteresowania produktem lub usługą. Przekłada się to na realny wzrost przychodów firmy i promocję danej marki. Dobra reklama powinna nie tylko sprzedawać, ale również kreować wizerunek firmy.

Co powinna zawierać skuteczna reklama?

Reklama wywołuje reakcję łańcuchową. Poprzez wzbudzenie zainteresowania, prowadzi się do zakupu produktu. To z kolei pozwala pozyskiwać nowych klientów, rozbudowywać markę i promować ją wśród nowych odbiorców. Dobra i skuteczna reklama powinna być więc dostosowana do grupy docelowej. Jej przekaz powinien być rzeczowy, konkretny, czytelny dla odbiorcy. Jako kolejne cechy skutecznej reklamy wymienia się także wiarygodność, a więc jak najdokładniejsze przedstawienie produktu lub usługi, aby klient miał jasność, czego może się spodziewać. Skuteczna reklama powinna, nade wszystko wzbudzać zainteresowanie. 

Działania marketingowe, a tym samym reklama firmy lub produktu, może przybierać różne formy. Jedną z nich jest film reklamowy.

Jak nakręcić skuteczny film reklamowy?

Nagranie filmu reklamowego powinno spełniać określony cel, jasno określony przez przedsiębiorstwo. Już na początku realizacji warto dokładnie sprecyzować kilka parametrów, które ułatwią stworzenie skutecznego filmu reklamowego. 

Określenie celu

Najczęstszym celem reklam jest zwiększenie sprzedaży, a więc zysków danej firmy. Jednak działania marketingowe mogą prowadzić także do innych celów. 

Film reklamowy może zostać stworzony do wykreowania wizerunku. Niezależnie od tego, czy mamy na myśli postrzeganie przez opinię publiczną produktu, czy też firmy, jest to działanie typowo PR-owe. Ma doprowadzić do stworzenia konkretnych emocji, skojarzeń z danym podmiotem. Reklama, jako płatna forma oddziaływania, może wpływać na PR, który jest formą bezpłatną. Celem może być zatem również przekonanie opinii publicznej do danego przedsiębiorstwa, jako do podmiotu rzetelnego, dbającego o jakość i zadowolenie klientów. 

Cel filmu reklamowego należy określić jak najwcześniej, najlepiej przed przystąpieniem do jego realizacji. Warto skonsultować to z osobą odpowiedzialną za reklamę lub PR w danym przedsiębiorstwie. Pomoże to także firmie odpowiedzialnej za wykonanie takiego filmu. Konkretne wytyczne i jasno określone wymagania pozwolą na stworzenie spotu, który może okazać się niezwykle skuteczną formą reklamy. 

Określenie grupy docelowej 

Dokładne określenie, do kogo kierowany jest film reklamowy, jest niemal podstawą skutecznej reklamy. Niemal we wszystkich działaniach marketingowych stwierdza się, do jakiej grupy chce się dotrzeć i w jaki sposób. Podczas określania odbiorcy, najczęściej bierze się pod uwagę płeć, wiek, pochodzenie. Wiedząc, do kogo skierowany ma być film reklamowy, łatwiej dobrać odpowiednie środki. Ich określenie umożliwia dobranie odpowiedniego słownictwa, przekazu, a nawet muzyki do filmu reklamowego. Reklama powinna być jasna, zrozumiała dla odbiorcy, a więc jak najbardziej pasująca do profilu klienta, do którego chcemy dotrzeć. 

emocje w spocie reklamowym

Określenie emocji, które ma wywołać film reklamowy

Każdego dnia ludzie przetwarzają tysiące informacji. Rozmowy z innymi, radio, telewizja. Natłok wiadomości powoduje, że trudno zwrócić uwagę odbiorcy na dłużej. Skuteczny film reklamowy powinien zapadać w pamięć. Aby to zrobić, powinien odwoływać się do konkretnych emocji. Najczęściej będzie to radość, zadowolenie, ale znane są także reklamy, które powodowały wzruszenie, a nawet łzy. Nie były jednak negatywne, ale były bardzo emocjonalne, przez co bardziej zapadały w pamięć.

Określenie budżetu

Budżet, jaki chcemy przekazać na film reklamowy, należy określić, zanim przystąpimy do jego realizacji. W zależności od kwoty, przeznaczonej na realizację reklamy, będzie możliwe określenie, ile dni zdjęciowych, a tym samym czasu, firma realizująca projekt poświęci na nagranie. Jeżeli do filmu reklamowego zaproszeni zostaną aktorzy, w budżecie należy ująć także ich honoraria. Dodatkowe koszty można ponieść za wypożyczenie przedmiotów potrzebnych do reklamy. O budżecie warto na samym początku przygotowań porozmawiać z wykonawcą. Być może w kosztorysie trzeba ująć także inne potrzeby ekipy realizującej film reklamowy. 

Budżet przeznaczany na filmy reklamowe jest bardzo indywidualną kwestią. Zależy od wielu bardzo różnych czynników, dlatego nie warto sugerować się cennikami czy opiniami dostępnymi w internecie. Najrzetelniejszej wyceny i ewentualnej korekty budżetu dokonuje sam wykonawca. 

Określenie długości emisji

Budżet bezpośrednio łączy się z czasem emisji. W zależności o tego, jak dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na realizacje filmu, tym dłuższą reklamę można zrealizować. Nie zawsze jednak długo, oznacza dobrze. Standardowy film reklamowy powinien trwać nie dłużej, niż 3 minuty. Oczywiście zgodnie z uznaniem klienta i wykonawcy, można stworzyć zarówno dłuższe, jak i krótsze, nawet kilkusekundowe produkcje. 

Skuteczny film reklamowy nie powinien być zbyt długi, by nie stracić zainteresowania odbiorcy. Dobrze, jeżeli od pierwszych sekund zainteresuje widza. Im dłużej trwa film reklamowy, tym więcej można zaprezentować, jednak trudniej utrzymać uwagę odbiorcy. 

Film reklamowy – co jeszcze warto wiedzieć?

W kwestii realizacji profesjonalnego filmu reklamowego warto zdać się na profesjonalistów, którzy do każdego klienta podchodzą indywidualnie. Nie ma jednej, sprawdzonej metody, która gwarantuje skuteczną reklamę. Film reklamowy powinien być dostosowany do czynników wspomnianych powyżej. 

Nagranie spotu reklamowego, który będzie na długo zapamiętany i przyniesie określone skutki, nie należy do najprostszych zadań. Dobra reklama powinna zapadać w pamięć i wywoływać konkretne, pozytywne emocje. Często jednak osiąga się dokładnie odwrotny efekt. Można podać wiele rynkowych przykładów, kiedy reklama, zamiast zachęcać do skorzystania z usług konkretnej firmy, stała się powodem irytacji konsumentów lub wręcz ich niechęci. 

Film reklamowy gdzie wyświetlać?

Film reklamowy jest obecnie jedną z najlepszych form reklamy. Umieszczony w odpowiednich miejscach, potrafi przyciągnąć uwagę klientów. Istnieje kilka miejsc, gdzie gotowy film reklamowy może zostać umieszczony:

Telewizja

Zasadniczo wyświetlanie filmu reklamowego w telewizji jest dość kosztownym przedsięwzięciem. Czas antenowy jest bardzo kosztowny, choć zaletą jest z pewnością szerokie grono odbiorców, do którego reklama trafi. Nie zawsze jednak będzie to opłacalne. Za pomocą reklamy telewizyjnej najlepiej promować przedmioty codziennego użytku, przedsiębiorstwa, które te dobra oferują. Oglądając reklamy telewizyjne widać, co najlepiej obecnie się sprzedaje. Pokazywane są przedmioty, które albo trzeba mieć, albo chce się posiadać. Sklepy spożywcze, banki, również reklamują swoje usługi w telewizji. 

Internet

Publikacja filmu reklamowego w internecie, zwłaszcza w social mediach jest obecnie coraz popularniejsza. Wiele firm decyduje się na takie posunięcie z myślą, że dzisiaj każdy korzysta z internetów, social mediów. Grono odbiorców jest więc bardzo szerokie. Jednak w internecie, w przeciwieństwie do telewizji, to odbiorca decyduje, co chce oglądać. Wystarczy przesunąć palcem lub myszką po ekranie, żeby reklama zniknęła. 

Jeśli jednak kogoś zainteresuje dany produkt czy firma, bezproblemu jest w stanie znaleźć o niej informacje w internecie. Dlatego warto film reklamowy umieścić również na platformach typu YouTube, Spotify. Warto również zwrócić uwagę, że te serwisy zdecydowały się na prowadzenie reklam niepomijalnych. To cenne 6 do 20 sekund, kiedy odbiorca nie ma możliwości wyłączenia reklamy. Trzeba jedynie stworzyć taki film reklamowy, by w ty, czasie zainteresować go produktem lub usługą. Nie pominie wtedy reklamy, obejrzy ją do końca i być może stanie się jednym z klientów.

Firmowa strona internetowa 

Coraz częściej wykorzystuje się filmy reklamowe do urozmaicenia strony internetowej przedsiębiorstwa. Reklama umieszczona w takim miejscu jest skierowana do osób, które szukają konkretnych informacji o produkcie czy firmie. Prezentuje ona usługi, markę, kreuje wizerunek. Przyciąga wzrok odbiorcy, zanim ten zdąży znaleźć interesującą go informację. Film reklamowy umieszczony na stronie internetowej to jej ciekawe uzupełnienie i wypełnienie. 

Film reklamowy, jeżeli jest taka możliwość, warto też wyświetlać podczas targów. Firmy często biorą udział w takich wydarzeniach, gdzie w jednym miejscu, spotykają się wystawcy i pasjonaci danego tematu. Warto zwrócić ich uwagę filmem reklamowym wyświetlanym przy stanowisku. Zainteresowana osoba chętniej podejdzie, a może okazać się potencjalnym klientem.

Należy pamiętać, by miejsce wyświetlania filmu reklamowego dobrać do grupy docelowej. Tylko w taki sposób trafi on do odpowiednich odbiorców i spełni określony cel. Ważny jest również budżet. W niektórych przypadkach (na przykład reklamy telewizyjnej) może się okazać, że nie warto inwestować ogromnych pieniędzy w czas antenowy, bo koszty przewyższą zyski. Trzeba stawiać na rozwiązanie, dzięki któremu dotrzemy do grupy docelowej relatywnie niskimi kosztami. Jest to kwestia indywidualna, zależna od tego co przedsiębiorstwo ma do zaoferowania. 

Film reklamowy czy spot promocyjny?

W działaniach marketingowych często mówi się nie tylko o filmie reklamowym, ale i o spocie reklamowym. Zasadniczo wielu uważa, że między tymi dwoma formami nie ma żadnej różnicy. Nie jest to jednak prawda. 

Największa różnica, pomiędzy filmem reklamowym a spotem promocyjnym polega na ich długości. Film z założenia jest dłuższą formą, mogącą trwać nawet kilka minut. Spot natomiast to kilkusekundowa forma reklamy, zazwyczaj trwająca od 15 do 30 sekund. Wyświetla się go w nie tylko w telewizji, czy internecie, ale również na telebimach, które obecne są przy drogach, na budynkach w wielkich miastach. 

Kolejna różnica polega na ilości przekazywanej treści. W filmie reklamowym jest większa dowolność w czasie, przez co można więcej informacji o produkcie czy firmie przekazać odbiorcy. W spocie reklamowym to tylko kilka sekund, podczas których nie tylko trzeba zaciekawić widza, ale i przekazać mu wiedzę o reklamowanym przedmiocie. 

Zarówno film reklamowy, jak i spot, można obejrzeć też w telewizji. Co ciekawe, można zaobserwować, że przykładowo przez pierwsze 2-3 tygodnie, w telewizji pojawia się dłuższy film reklamowy, a następnie zostaje on ograniczony do krótkiego spotu reklamowego. Jest to część szerszych działań marketingowych. Odbiorca zdążył już zobaczyć całość reklamy, więc wystarczy zaprezentować krótszą wersję, by skojarzył ją z filmem reklamowym i produktem lub usługą. 

Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy lepszy w działaniach marketingowych jest film reklamowy, czy spot promocyjny. Jest to kwestia zależna od produktu, usługi, grupy docelowej, powszechności, ceny przedmiotu. 

Jaka jest różnica pomiędzy filmem reklamowym a filmem korporacyjnym?

Do filmu reklamowego i spotu promocyjnego można dodać jeszcze film korporacyjny. Jest to kolejna forma reklamy, która może być częścią działań marketingowych. 

Film reklamowy ma za zadanie wywoływać konkretne emocje, reklamować i prowadzić do sprzedaży. Film komercyjny z kolei ma za zadanie jak najrzetelniej prezentować firmę. Powinien pokazywać jej wewnętrzne funkcjonowanie, zalety i wszystko to, co wyróżnia przedsiębiorstwo na rynku. Tworzenie filmu korporacyjnego może także pomagać w pozyskaniu nowych pracowników, klientów, kontrahentów. Jest to dobry sposób na zaprezentowanie misji firmy, ideałów, jakimi przedsiębiorstwo się kieruje, do czego dąży i czym się zajmuje. 

Film korporacyjny tworzy wizerunek firmy i promuje marki przez nią stworzone. Daje odbiorcy poczucie, że przedsiębiorstwo jest otwarte, dostępne, a przez to budzi jego sympatię i zaufanie. Dzięki filmom korporacyjnym grupa docelowa przywiązuje się do danej firmy. To znowu odwołanie do ludzkich emocji. Do udziału w filmie korporacyjnym zaprasza się prawdziwych pracowników, prezentuje rzeczywistą siedzibę firmy, stanowiska pracy. W przeciwieństwie do filmów reklamowych nie występują tutaj aktorzy. Najważniejsze jest pokazanie firmy i jej działań. 

Form reklamy jest wiele. Warto jednak decydować się na sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Odpowiedni dobór formy gwarantuje sukces i zwiększenie liczby zadowolonych klientów.