technika / AV

Systemy do głosowania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet id tincidunt quis vel auctor. Ut at pulvinar at faucibus. Imperdiet commodo lacinia mauris nibh elementum nec nulla vel. Elit senectus a mauris vel laoreet dictumst ipsum ornare turpis. Est justo.
Interdum pellentesque morbi nam etiam lacus. Id odio consectetur leo ac scelerisque pellentesque metus, sed vitae. Faucibus laoreet eget tortor, lobortis maecenas luctus arcu, amet.
Virtual / Online

Pełna zgodność z KSH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet id tincidunt quis vel auctor. Ut at pulvinar at faucibus. Imperdiet commodo lacinia mauris nibh elementum nec nulla vel. Elit senectus a mauris vel laoreet dictumst ipsum ornare turpis. Est justo.
Interdum pellentesque morbi nam etiam lacus. Id odio consectetur leo ac scelerisque pellentesque metus, sed vitae. Faucibus laoreet eget tortor, lobortis maecenas luctus arcu, amet.
technika / AV

System obsługuje pełnomocników

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet id tincidunt quis vel auctor. Ut at pulvinar at faucibus. Imperdiet commodo lacinia mauris nibh elementum nec nulla vel. Elit senectus a mauris vel laoreet dictumst ipsum ornare turpis. Est justo.
Interdum pellentesque morbi nam etiam lacus. Id odio consectetur leo ac scelerisque pellentesque metus, sed vitae. Faucibus laoreet eget tortor, lobortis maecenas luctus arcu, amet.
Virtual / Online

wszystkie typy głosowań

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet id tincidunt quis vel auctor. Ut at pulvinar at faucibus. Imperdiet commodo lacinia mauris nibh elementum nec nulla vel. Elit senectus a mauris vel laoreet dictumst ipsum ornare turpis. Est justo.
Interdum pellentesque morbi nam etiam lacus. Id odio consectetur leo ac scelerisque pellentesque metus, sed vitae. Faucibus laoreet eget tortor, lobortis maecenas luctus arcu, amet.
/Q&A/
Najczęściej zadawane pytania

Ponieważ naszym nadrzędnym celem, jest zapewnienie kompleksowej obsługi klienta na najwyższym poziomie, w każdej bliskiej nam dziedzinie. Ponadto, wybuch pandemii zmusił nas wszystkich do wdrożenia na stałe rozwiązań, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę albo traktowaliśmy je, jako ciekawostkę. Takim rozwiązaniem jest chociażby głosowanie zdalne na zgromadzeniach walnych. Społeczna izolacja, która przyszła wraz z rozpowszechnieniem się wirusa covid-19, wpłynęła na formę spotkań biznesowych, konferencji, czy właśnie zgromadzeń walnych, podczas których odbywają się głosowania, kluczowe dla funkcjonowania wielu podmiotów. Klasyczne, stacjonarne zebrania zostały zastąpione spotkaniami w formie wirtualnej. Właśnie dlatego, wprowadzenie do naszej oferty systemów do głosowań walnych, które umożliwiają oddanie głosu online, było dla nas tak ważne. Aktualnie jesteśmy przekonani, że ta forma spotkań i głosowań zostanie z nami na stałe. Zgromadzenia niestacjonarne to przede wszystkim duża oszczędność pieniędzy dla organizatorów i czasu dla uczestników, często przybywających na kilkugodzinne spotkanie z drugiego końca kraju, a nawet świata.

Jak najbardziej! Nasze systemy przystosowane są do obsługi głosowań walnych, odbywających się w formie stacjonarnej, wirtualnej, a także hybrydowej, czyli łączącej obie formy. Ty, jako klient ustalasz zasady i przebieg spotkania, my jesteśmy od tego, aby zapewnić ci kompleksową obsługę głosowań.

Na potrzeby naszych klientów, stworzyliśmy własny, unikalny system do głosowań zdalnych. Za jego stronę techniczną, odpowiadają specjaliści z zakresu nowych technologii, a przed wprowadzeniem go do użytku, poddaliśmy go serii testów, które potwierdziły jego skuteczność i niezawodność.

Przede wszystkim dostęp do systemu ma każda uprawniona osoba, przebywająca w dowolnym miejscu na świecie. Jedyne czego potrzebujesz, aby oddać głos to Internet i urządzenie, które się z nim łączy. Takie rozwiązanie, w znacznym stopniu upraszcza logistykę zgromadzenia, gdyż organizator nie musi zapewniać uczestnikom transport, wyżywienia i noclegu, tak jak ma to miejsce w przypadku zgromadzeń walnych organizowanych w formie stacjonarnej. W systemie można przeprowadzać zarówno podstawowe głosowania, oparte na pytaniach jednokrotnego wyboru, jak i bardziej złożone głosowania wielokrotnego wyboru. Głosować można także za pośrednictwem pełnomocników. Jeśli dana osoba posiada kilka pełnomocnictw, może oddać głos w imieniu każdego uprawnionego, korzystając z tego samego urządzenia. Nasz system jest nie tylko funkcjonalny, ale także w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Nad jego legalnością czuwa zespół wyspecjalizowanych prawników. System został wyposażony w niezwykle intuicyjny i przejrzysty interfejs, który ułatwia korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności. Co więcej, jest on dwujęzyczny, dostępny zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Głosowanie na zgromadzeniu walnym jeszcze nigdy nie było tak proste! Poza samą funkcją głosowania, opartą na systemie pytania – odpowiedź, do każdego zagadnienia związanego z głosowaniem można dodawać dokumenty, w popularnych formatach, takich jak, chociażby PDF. Mogą to być na przykład opracowania dotyczące wątków poruszanych na zgromadzeniu walnym, czy projekty rozporządzeń.

Na każdym urządzeniu, posiadającym możliwość połączenia z siecią. Jeśli potrzebujesz dodatkowych urządzeń, dysponujemy tabletami, które na życzenie klienta udostępniamy w celu przeprowadzenia skutecznego głosowania. Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby klientów, stworzyliśmy aplikację na smartphone, przeznaczoną do głosowań na zgromadzeniach walnych.

Administrator, którym jest osoba zajmująca się technicznymi aspektami spotkania, ustawia godzinę rozpoczęcia głosowania i czas jego trwania. Od określonej godziny, wirtualny pokój będzie dostępny dla uczestników. Po zalogowaniu się do systemu uzyskamy link, gdy go otworzymy, zostaniemy automatycznie przeniesieni do wirtualnego spotkania, w celu odbycia głosowania. W ramach bezpieczeństwa organizator może ustanowić hasło dla uczestników, które będzie niezbędne do zalogowania się w systemie.

  • Obsługujemy głosowania wszystkich rodzajów spółek. Zarówno handlowych, komandytowych, jawnych, partnerskich, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.).

Tak naprawdę, głosowaniu na zgromadzeniu walnym podlegają wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem spółki. Zazwyczaj zgromadzenia walne organizowane są 1-2 razy w roku, więc mają charakter podsumowujący i porządkujący kwestie, które są kluczowe dla funkcjonowania danego podmiotu. Najczęściej pod głosowanie poddaje się między innymi przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego, decyzje związane z kierunkami rozwoju spółki, wszelkie działania organizacyjne, zagadnienia rozwojowe dotyczące spółki, wybory członków zarządu, prezesa zarządu, skarbnika i sekretarza zarządu, czyli w ogólnym ujęciu ciała statutowego.

Od kwietnia 2020 roku, wprowadzono istotne zmiany w przepisach prawa dotyczące walne zgromadzenia akcjonariuszy, dotyczących organizowania zdalnych posiedzeń organów kolegialnych. Nowelizacja przepisów przyniosła efekt w postaci możliwości przeprowadzenia zgromadzenia walnego w formie niestacjonarnej, nawet w sytuacji, gdy taka możliwość nie została ujęta w statucie spółki. Ponadto, mocodawca dopuścił możliwość odbywania głosowań zdalnych przez członków zarządu i rady nadzorcze spółki, bez obowiązku osobistego stawiennictwa członków tych organów. Można więc stwierdzić, że prawodawcy w obliczu pandemii znowelizowali przepisy w taki sposób, aby sprzyjały organizacji zgromadzeń walnych i głosowań w formie wirtualnej.