You are currently viewing Co to jest Webinar? – Definicja

Co to jest Webinar? – Definicja

  • Post category:blog
Webinar (webinarium) – jest to forma prezentacji online prowadzona w metodzie jeden do wielu, forma webinarów zależy od charakteru spotkania, prelegentów i pomysłów twórcy. Jest ona zawsze prowadzona z wykorzystaniem popularnych metod transmisji na żywo (webcastu)

Webinary i Szkolenia – Wpływ na Trendy dla Firm

Popularność webinarów w przestrzeni internetowej systematycznie rośnie. Mogłoby się wydawać, że ogromny wpływ na tego typu trendy miała miniona pandemia, która przenosiła aktywność wielu osób ze świata realnego do wirtualnego. Nic bardziej mylnego. Renoma internetowych spotkań rośnie już od wielu lat i wiele wskazuje na to, że ta sytuacja będzie ulegała pogłębieniu. Dzięki internetowym szkoleniom duża część osób może, bez konieczności tracenia zbyt wielu godzin, zdobyć nowe umiejętności i przydatną zawodowo wiedzę. Udział w webinarach jest jeszcze nieco traktowany po macoszemu, gdyż wiele osób wciąż preferuje stacjonarne spotkania szkoleniowe. Praktyka jednak pokazuje, że efektywność webinarów jest nieporównywalnie większa, niż innych form tradycyjnego przekazywania informacji. Dzieje się tak ze względu na łatwość komunikacji, możliwość chłonięcia specjalistycznej wiedzy bez wychodzenia z domu, czy wysokiej dostępności wszelkiego rodzaju szkoleń online. W poniższym artykule wskazujemy, czym są webinary i jaka jest ich definicja. Tłumaczymy różnice pomiędzy webinarem, webinarium, meetingiem i wideokonferencją. Wyróżniamy korzyści związane z organizacją i uczestnictwem w webinarach oraz podkreślamy, dlaczego warto przygotować profesjonalny webinar z pomocą podmiotu trzeciego. Zapraszamy!

Jaka jest różnica pomiędzy webinarem a webinarium?

Webinar oraz Webinarium to pojęcie, które stanowi zbitek dwóch anglojęzycznych słów: web oraz seminar. Najprościej można zatem wskazać, że webinar o nic innego, jak seminarium nadawane środkami przekazu internetowego. Wnikając nieco głębiej w definicję tego terminu, można ją rozwinąć do pełnego, angielskiego sformułowania: Web-based seminar. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego, webinar to po prostu seminarium (albo warsztat lub wykład) internetowe. Z kolei tłumaczenie zaprezentowane przez twórców Wikisłownika wskazuje, że webinar to konferencja, prezentacja lub szkolenie dla jakiejś grupy osób. Przy czym nie jest to zwykłe spotkanie, ale takie realizowane przez Internet. Nieco bardziej precyzyjną definicję przedstawiono w internetowym słowniku Merriam-Webster. Mówi ona o tym, że webinar jest prezentacją edukacyjną przeprowadzaną na żywo. Mamy tutaj zatem jasne podkreślenie, że webinar ma charakter edukacyjny i w pewnym rodzaju niepowtarzalny – transmisja online pozwala bowiem na interakcję uczestników z prowadzącymi. Tutaj pojawia się pierwsze istotne rozgraniczenie, które powoduje, że termin webinar nie jest do końca uniwersalny. Jak bowiem określić spotkanie, które posiada wszelkie cechy seminarium online, ale nie pozwala na obopólną interakcję stron? Wówczas można mówić, że uczestniczymy w webcaście, czyli jednostronnej transmisji szkoleniowej, przedstawianej przez osobę realizującą taki wykład. W takim przypadku widzowie pozostaną nieaktywnymi uczestnikami spotkania, czyli nie mają sposobności do zadawania pytań i oczekiwania na odpowiedzi. Czym jednak różni się webinarium od webinaru? Generalnie rzecz biorąc: niczym. Webinarium to spolszczony termin, który jest konsekwencją nieco inaczej prezentującego się słowa, oznaczającego seminarium. W języku angielskim nie używa się słowa seminarium, ale seminar. Stąd też: webinarium i webinar. Kosmetyczne różnice dotyczą zatem źródłosłowu i w zasadzie nie mają żadnego wpływu na rzeczywiste znaczenie tych dwóch wariantów. Można nawet wskazać, że termin webinarium nie jest do końca poprawnie skonstruowanym słowem, ponieważ nie widzimy tutaj konsekwencji w tłumaczeniu innych znaczeń. Jeśli twórcy słowa użyli polskiego słowa seminarium, to powinni również użyć polskiego odpowiednika na słowo web, czyli: sieć. Wówczas mielibyśmy do czynienia nie z webinarium, ale z sieciarium. Tak jednak nie jest, a w ogólnym obiegu pozostają dwa synonimy, o których wcześniej wspomnieliśmy: webinar i webinarium.

Czy szkolenia online zaliczają się do webinarów?

To jednak nie wszystko. Istnieje znacznie więcej terminów spokrewnionych z webinarem. Kolejnym z nich są szkolenia online, które bardzo często nawiązują w swojej formie do omawianych webinarów. Czy jednak można z pełną stanowczością postawić znak równości pomiędzy tymi dwoma terminami? Nie do końca, a to ze względu na formę obu spotkań. Zarówno szkolenia internetowe, jak i webinary odbywają się niejako w przestrzeni internetowej. To prawda. Webinary mają jednak najczęściej krótszą formę. Mogą być np. jednorazowe bądź zawierać kilka paneli. Szkolenia online to swojego rodzaju kursy internetowe, które bardzo często ciągną się przez wiele dni, a na końcu mogą kończyć się testem lub egzaminem. Konsekwencją szkoleń online jest wydanie zaświadczenia lub innej formy potwierdzenia uczestnictwa w internetowym projekcie szkoleniowym. Szkolenia online mają najczęściej usystematyzowaną formę, która nie zmienia się na przestrzeni lat. Nowoczesne webinary są z kolei dostosowywane do potrzeb uczestników, czego najciekawszą formą są tzw. webinars on demand, czyli webinaria na żądanie. Chodzi mniej więcej o to, że część webinarów może zostać nagrywana i przekazywana chętnym do odtworzenia w przyszłości. Webinary cechują się także bardziej wykładową formą, choć nie musi być to niepodważalna reguła. Dużo bowiem zależy od organizatora spotkania, który może nadać webinarowi zupełnie autorski przebieg i własną formułę. Webinary są seminariami online, które rozwijają się niezwykle szybko. Ich przydatna i przyjazna forma sprawia, że coraz częściej określa się je również mianem szkoleń online. Głównym ich założeniem jest walor edukacyjny, który także i w szkoleniach odgrywa kluczową rolę. Nie każde szkolenie online będzie webinarem, ale w zasadzie każdy webinar może zostać określony internetowym szkoleniem. Przykładowo, szkolenie online może odbywać się w formie korespondencyjnej, zaś webinar jest zawsze transmisją online, ewentualnie pozostaje do odtworzenia w formie offline, np. po wcześniejszym pobraniu pliku wideo na urządzenie. Webinar na żądanie będzie jednak miał nieco bardziej okrojoną formę, niż standardowy i pełnoprawny webinar. Chodzi przede wszystkim o to, że ta forma przekazywania wiedzy bazuje w dużej mierze na interakcji pomiędzy uczestnikami. Prowadzący może zaproponować m.in. swój własny quiz, zadawać pytania uczestnikom i oczekiwać odpowiedzi. Stosuje się także różnego rodzaju ulepszenia, czyli np. ankiety na żywo, przyciski zgłoszeń oraz bardziej niestandardowe udogodnienia, które zwiększają interaktywność transmisji.

Wideokonferencje a webinary – główne różnice i zależności

Pojęciowy misz-masz wcale się nie kończy. Wiele osób myli bowiem wideokonferencje z webinarami, wrzucając oba te sformułowania do jednego worka. Tak jednak nie powinno być, ponieważ między tymi dwoma pojęciami występuje dosyć sporo różnic. Istnieją także zależności, o których napiszemy najpierw. Wideokonferencje to spotkania internetowe, które realizuje się za pomocą specjalnego oprogramowania, komunikatorów czy narzędzi udostępnianych w ramach mediów społecznościowych. Forma spotkania jest podobna, jak w przypadku webinaru. Uczestnicy logują się na jakiejś platformie, mają przed sobą monitor lub wyświetlacz i mogą zabierać głos w dyskusji. Wideokonferencja trwa podobnie długo, jak webinar. Jest to zwykle od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Oczywiście, podany czas nie jest obowiązkiem, a jedynie sugestią. Zbyt długi webinar może bowiem być męczący dla odbiory i wywoła u niego zmęczenie. Wideokonferencja oraz webinar to podobne formy spotkań w Internecie, które umożliwiają omówienie wielu tematów i przekazanie cennych wskazówek. Na tym jednak największe podobieństwa się kończą. Jeśli chodzi o różnice, to warto zaznaczyć na początku, że webinar nie ma raczej firmowego charakteru. Wideokonferencja z kolei ma takie przeznaczenie praktycznie zawsze. Może ona służyć spotkaniu się członków danego zespołu, dyskusję nad nowym projektem czy omówienie efektów działań w ostatnim miesiącu. Webinar jest z kolei spotkaniem doraźnym i bardzo często jednorazowym, a jego założeniem jest przekazanie wartościowej wiedzy edukacyjnej na wybrany temat. Wideokonferencja również może mieć charakter edukacyjny, ale dzieje się tak bardzo rzadko. Bardziej przybiera ona formę spotkań w ramach działań przedsiębiorstwa, ewentualnie może stanowić sposób na porozumiewanie się grupy studentów czy innych osób, które łączą wspólne zainteresowania. Webinar jest z kolei narzędziem i w zasadzie produktem. Ma charakter odpłatny i daje do niego dostęp osobom, które zdecydowały się na nieprzymuszone uczestnictwo. Jeśli weźmiemy jednak pod lupę aspekt czysto techniczny, to zarówno wideokonferencje, jak i webinary mogą odbywać się na podobnych zasadach, czyli na tych samych platformach do tworzenia meetingów online.

le osób może być na webinarze? Czy są limity?

Już na początku warto zaznaczyć, że limity osób zgromadzonych w jednym pokoju, w ramach transmisji online, w zasadzie nie istnieją. Nie oznacza to jednak, że nie ma pewnych ograniczeń co do korzyści odnoszonych z przeprowadzanego webinaru. O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim o to, że zbyt duża liczba uczestników może negatywnie wpływać na sposób przeprowadzania webinaru. Ma być to bowiem seminarium, które jest wartościowe dla użytkownika i powinno zostać przeprowadzone w dosyć ograniczonym gronie. Istnieją oczywiście mega-webinary, które gromadzą w tzw. pokoju wielką liczbę uczestników. Wówczas przyjmuje on formę obszernego meetingu lub dużej wideokonferencji, nie zaś kameralnego webinaru tematycznego. Niekiedy również używa się sformułowania videobrodcast lub po prostu broadcast, do określenia webinaru z bardzo dużą liczbą uczestników. Technicznie nie ma w zasadzie żadnego problemu, aby w webinarze uczestniczyło nawet kilkuset internautów. Ze względów praktycznych jest to jednak raczej niemożliwe, ponieważ transmisja niesamowicie traci wówczas na swojej zdolności do interakcji. Należy zatem być bardzo ostrożnym, aby nie dopuścić do tego, aby webinar zamienił się w tradycyjną formę transmisji internetowej (stream). Ważną kwestią jest liczba osób prowadzących webinar. Zazwyczaj głównym trenerem jest tylko i wyłącznie jedna osoba, która wypełnia rolę administratora całej transmisji. Niekiedy prowadzących może być dwóch, a nawet trzech. Wówczas organizacja webinarów zaczyna przypominać panel dyskusyjny, dlatego zwykle nie zwiększa się tak znacznie liczby administratorów prowadzących webinarium. Średnio w webinarach bierze udział kilkunastu, ewentualnie kilkudziesięciu uczestników. Wskazuje się, że zdolność do przyswajania wiedzy z seminarium rośnie, jeśli liczba uczestników nie przekracza 20. Warto się trzymać tej wartości.

Jakie korzyści wynikają z organizacji webinarów?

Korzyści z organizowania webinarium są obopólne. Zyskują na tym zarówno organizatorzy, jak i sami uczestnicy spotkania online. Dla twórcy spotkania to znakomity sposób na zarobek, choć z pewnością nie każdy może w ten sposób się wzbogacić. Chodzi bowiem o to, aby webinar był innowacyjny, ciekawy i prowadzony w sposób dynamiczny. Nie każdy ma na tyle dużo umiejętności i jest w stanie poprawnie przekazywać swoją wiedzę. A to, w kontekście organizowania webinarów, jest absolutnie wymagane. Korzyści finansowe, związane z tworzeniem webinaru, zależą od liczby uczestników zapisanych na tego typu spotkanie. Webinary mają charakter zamknięty, a zatem wymagają wniesienia opłaty przez potencjalnego uczestnika. Niektóre formy spotkań online mogą mieć charakter reklamowy, promocyjny czy charytatywny, dlatego nie na każdym seminarium online można dobrze zarobić. Korzyści związane z prowadzenia webcastu są olbrzymie: to szansa na uzyskanie własnej audiencji, podszkolenie własnych umiejętności retorycznych i sprawdzenie w praktyce, czy taki format może być atrakcyjny dla widza. Nie można zapomnieć o korzyściach dla uczestnika webinaru. Przede wszystkim to niezwykle interaktywna, atrakcyjna i przyjemna forma przyswajania nowych wiadomości. W swojej strukturze przypomina wykład, albo właśnie seminarium, z tą różnicą, że rola uczestnika w takim przedsięwzięciu jest znacznie większa. Można nawet porównać webinarium do warsztatów online, które potrafią nieźle zaktywizować internautę i sprawić, iż poczuje on satysfakcje z dobrze zainwestowanego czasu oraz pieniędzy. Korzyści odczuwalne są także dla platformy, na której taki webinar będzie się odbywał. Zwiększa to jej renomę i generuje zyski, np. związane z wyświetlaniem się reklam. Kolejnym podmiotem korzystającym na organizacji webinarów są specjalistyczne firmy, które zajmują się przygotowaniem i przeprowadzaniem webinarów. Organizacja webinarów przez zewnętrzny podmiot ma bardzo wiele korzyści, o czym piszemy w poniższej części tekstu.

Od czego zależy jakość transmisji na webinarze?

Webinar, aby mógł się odbyć, potrzebuje odpowiedniego środowiska i stałego połączenia do sieci. Organizacja spotkań online odbywa się na specjalnych portalach internetowych, bądź za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania. Kwestie techniczne mają duży wpływ na to, jak będzie prezentować się transmisja przedstawiana innym użytkownikom. Pierwszym czynnikiem, i chyba najważniejszym, jest jakość połączenia internetowego. Słaba prędkość sieci, duże opóźnienia, ograniczona przepustowość – to recepta na to, aby webinar był zaprzeczeniem dobrze wykonanej roboty. Przede wszystkim musimy zatem zadbać o to, aby nasz Internet działał dobrze i możliwie szybko. Zwiększy to nie tylko płynność, ale także jakość strumieniowania transmisji. Im szybsza sieć, tym lepsza jakość wideo. Jakość transmisji na webinarze będzie się także wiązać z rodzajem wybranej platformy do streamingu oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym będziemy prowadzić webinar. Znaczenie ma również sprzęt i jakość Internetu użytkownika, który będzie odbierał transmisję. Stąd też niektóre odczucia uczestników mogą się różnić. Zwykle jednak nie dochodzi do takiej sytuacji, aby jakiekolwiek urządzenie (nawet kilkunastoletnie) nie było w stanie odbierać płynnie transmisji online. Należy zatem zaliczyć to do wyjątków. Jakość transmisji webinaru będzie związana także z ilością użytkowników podłączonych w jednym momencie. Budżetowe platformy mogą po prostu nie unieść dużego zatłoczenia, przez co jakość transmisji znacząco się pogorszy. Uruchamianie prezentacji, filmów wideo i innych materiałów multimedialnych podczas transmitowania webinaru może także wpłynąć na jakość transmisji online.

Czy warto samemu organizować webinary?

Samodzielna organizacja profesjonalnego webinaru jest zadaniem karkołomnym. Wymaga umiejętności producenckich, dobrej wiedzy technicznej i znajomości zagadnień streamingowych. Oprócz tego, prowadzący webinar musi na bieżąco ogarniać kwestie związane z przekazywaniem wiedzy, utrzymywaniem interakcji z widzami i wykonywaniem wielu innych czynności na raz. To zaś sprawia, że samodzielna organizacja fachowego webinaru jest zadaniem w zasadzie niemożliwym do wdrożenia. Oczywiście, można stworzyć pół-amatorski projekt, który będzie nawet wybijał się na tle konkurencji. Nie można jednak zapominać o tym, że webinar to skomplikowany i rozbudowany projekt, który nie ogranicza się tylko do stanięcia przed kamerą i zaprezentowania swojej wiedzy. Webinaria są złożonym produktem, w którym dużą rolę odgrywa komunikacja z drugą stroną. Nie się zatem przeprowadzić efektywnego webinarium, dbając o każdy szczegół w tym samym momencie – jest to po prostu ponad siły jednego człowieka. Tworząc dobry webinar, warto skorzystać z pomocy drugiego człowieka. Nawet, jeśli druga osoba nie będzie angażować się w treść merytoryczną i przekaz transmisji. Jeśli jednak nie wiemy, jak się do tego zabrać, to strzałem w dziesiątkę będzie skorzystanie z pomocy firmy, dla której fachowa organizacja spotkań online to nic trudnego. Szkolenia online w formie webinariów są organizowane dla różnych klientów. Bez względu na to, czy mamy duże oczekiwania, czy też chcemy przekazać niszową wiedzę dla wąskiego grona osób – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Firmy zajmujące się organizowaniem webinariów bazują na własnej metodyce pracy, przygotowują scenariusze, konsultują wykorzystanie narzędzi, przeprowadzają szkolenia z prezentacji. Generalnie rzecz biorąc, są to podmioty, które zajmują się pełną gamą czynników związanych z przeprowadzeniem skutecznego spotkania online.   szkolenia online

Meeting a webinar – różnice i zależności

Bardzo często w przestrzeni internetowej pojawia się sformułowanie meeting online, które niekiedy jest używane wymiennie z terminem webinar. Czy meeting jest bardziej webinarem, czy może zwykłą wideokonferencją? Generalnie – w fundamentalnych kwestiach są tym samym. Jeśli jednak zagłębić się nieco bardziej w ich specyfikę, szybko można dostrzec, że meeting ma bardziej kameralny wymiar. Sam podział wziął się z tego, że w przestrzeni internetowej popularnym narzędziem do tworzenia wideokonferencji stał się Zoom Meetings. Z czasem więc zaczęto nazywać webinary meetingami – i odwrotnie, w zależności od rodzaju wykorzystywanej platformy. Meeting, czyli inaczej spotkanie, przeznaczone jest dla tworzenia interaktywnych, krótkich sesji dla niewielkiej liczby uczestników. Co więcej, podczas meetingu można także tworzyć podgrupy użytkowników, co jest idealnym rozwiązaniem w kontekście prowadzenia uczelnianych wykładów i warsztatów online. Meeting ma nieco mniejszy wymiar, w sensie liczby zaangażowanych użytkowników. Nadaje się do przeprowadzania spotkań biznesowych, np. z potencjalnymi partnerami. Meetingi przyjmują także formę spotkań sprzedażowych i sesji szkoleniowych, czyli bardzo podobnie jak webinary. Z tego też powodu tych dwóch słów można używać jako synonimy, choć niektóre podmioty biznesowe preferują wyodrębnianie wyraźniejszego podziału. Jest to związane z ich interesami oraz nazwami marek, które traktują webinary i meetingi jako coś zupełnie innego. W potocznym rozumieniu tych różnic nie jest aż tak dużo, aby z tego powodu wyodrębniać ich szczegółową listę.

Najpopularniejsze typy i rodzaje webinarów

Jak widzimy, podział webinariów jest nieoczywisty. Istnieje wiele terminów bliskoznacznych, które często przez siebie przenikają i się ze sobą zlewają. Wyróżnienie rodzajów webinarów nie jest zatem łatwym zadaniem, choćby ze względu na mnogość ich form. Co więcej, webinarium jest niezwykle rozwojowym kierunkiem rozwoju technologii komunikacyjnych, dlatego co rusz powstają nowe formy wideokonferencji. Może się więc okazać, że za rok będziemy korzystać z zupełnie innych form webinariów, niż jest to w dniu dzisiejszym. Aby nieco uporządkować cały temat, postanowiliśmy wyróżnić pięć najpopularniejszych wariantów webinarów, z którymi najczęściej można się spotkać w cyberprzestrzeni. Oto one.
  • Standardowe webinarium prowadzone na żywo.
  • Webinar on demand, czyli transmisja z możliwością ponownego odtworzenia.
  • Webinaria automatyczne, które polegają na odtworzeniu wcześniej przygotowanej treści na żywo.
  • Webinaria kooperacyjne, z udostępnieniem ekranu wielu uczestników.
  • Webinaria interaktywne, pełne ankiet, quizów i innych form aktywizujących audiencję.
Webinary można także podzielić ze względu na cel tego spotkania. Tutaj sprawa jest nieco prostsza, gdyż wiemy, jaki typ webinarium jest dominujący. Mowa o spotkaniach edukacyjnych, które pozwalają użytkownikom zdobyć bardzo wartościową wiedzę w przystępnej formie. Kolejnym rodzajem webinariów, uwzględniając podział na cel spotkania, jest webinarium sprzedażowe. Ma na celu zaoferowanie danego produktu, przedstawienie jego zalet. Czasami może mieć dyskretną formę i być uzupełnieniem tradycyjnego webinaria edukacyjnego. Webinarium może mieć na celu także szkolenie pracowników, generowanie leadów i przyciągnięcie konwersji na stronie (wówczas są to webinaria najczęściej darmowe, które stanowią pewnego rodzaju inwestycję dla przedsiębiorcy). Webinarium może mieć również charakter ogłoszeniowy i przypominający, np. w kontekście utrzymania klienta.

Popularne narzędzia do prowadzenia webinarów i spotkań online

Narzędzia do zaprezentowania webinarów to tzw. platformy, które bardzo często są dostępne w formie oddzielnego, dedykowanego oprogramowania na komputer lub urządzenie mobilne. Część usługodawców pozwala na tworzenie własnego webinaru bezpośrednio w oknie przeglądarki, co może być wygodne, jeśli korzystamy z urządzenia stacjonarnego lub laptopa. Poszczególne platformy różnią się od siebie zakresem oferowanych funkcji. Niektóre z nich są płatne, inne zaś do pewnego stopnia mają charakter darmowy. Wśród najważniejszych funkcji narzędzi do prowadzenia webinarów i spotkań online można zaliczyć: ilość pokoi, cenę pakietu, możliwość zastosowania możliwości interakcyjnych, wysoką liczbę uczestników, brak limitów co do prowadzenia transmisji. Oczywiście, są to cechy pożądane, dzięki którym można mówić o danym narzędziu, że jest rzeczywiście przydatne. Wśród najpopularniejszych narzędzi do organizacji webinaru można wyróżnić: Live Webinar, Zoom, GetResponse, Livestorm, GoToWebinar, Demio, Google Hangouts Meet, MyOwnConference, Join.me, Webinar Jam. Jak widać, jest w czym wybierać! A to tylko niewielki wycinek programów do tworzenia webinarów. W rzeczywistości jest ich o wiele więcej.

Dlaczego warto przygotować profesjonalny webinar? – wady i zalety: Podsumowanie

Reasumując, webinar to znakomita forma przekazywania i czerpania wiedzy w formie online. Dzięki przyjaznej formule, uczestnicy mogą mieć realny wpływ na przebieg spotkania seminaryjnego. Czy warto przygotowywać własny webinar? Z pewnością tak, jeśli oczywiście mamy potrzebę przekazywania wiedzy innym osobom. Dzięki webinarom możemy zaprezentować także swój produkt, który będzie odpowiedzią na szereg problemów danej grupy docelowej. Profesjonalny webinar jest w stanie wygenerować bardzo duże zyski dla pomysłodawcy. Sam w sobie jest wyjątkowo tani – nie trzeba wydawać pieniędzy na wynajem sali wykładowej, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe czy poczęstunek. Organizacja spotkań online jest niezwykle wygodna. To duża oszczędność czasu i możliwość zniesienia wszelkich barier lokalizacyjnych i komunikacyjnych. Webinar jest dostępny dla każdej chętnej osoby, bez względu na miejsce przebywania. Wśród wad można wyróżnić przede wszystkim bardzo skomplikowany i absorbujący proces tworzenia planu webinaru. Niełatwe jest także zorganizowanie takiego spotkania, szczególnie jeśli nie mamy obycia z poszczególnymi platformami webinarowymi. Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z usług firmy, która zorganizuje webinar za nas.